شامپو فوم مناسب موهای حساس و شکننده

شامپو فوم مناسب موهای حساس و شکننده

معرفی محصول
  • شامپو فوم مناسب موهای حساس و شکننده
  • فاقد فاقد سولفات،نمک و اسانس با قدرت شویندگی بسیار مالیم
  • مناسب جهت شستشوی موهای تازه کاشته شده،بسیار حساس و شکننده
  • Hتنظیم شده متناسب با فیزیولوژی پوست و موی سر
  • 150 میلی لیتر
قابلیت محصول
  • شامپو فوم مناسب موهای حساس و شکننده
  • فاقد فاقد سولفات،نمک و اسانس با قدرت شویندگی بسیار مالیم
  • مناسب جهت شستشوی موهای تازه کاشته شده،بسیار حساس و شکننده
  • Hتنظیم شده متناسب با فیزیولوژی پوست و موی سر
  • 150 میلی لیتر
کاربرد محصول
کد مجوز بهداشت
کد مجوز بهداشت 38/13097

محصولات مرتبط